Svalövs skulpturpark

egg

Svalövs skulpturpark anlades efter en donation av John-Ove Hansson 2014. Skulpturerna är placerade i det befintliga grönområdet utmed promenaden runt Svalövssjön och utplaceringen är gjord av konstnären Robert Harding tillsammans med John-Ove Hansson, efter kommunens samråd. Alla skulpturer är skapade av Robert Harding förutom en som Timsam Harding gjort.

Svalövsjön är en konstgjord sjö som anlades år 2000. Sjön ingår i ett vattensystem där havsöring reproducerar sig och därför har en stor satsning gjorts på att havsöringen ska kunna vandra obehindrat till sina lekområden. För att bidra till en balanserad undervattensvegetation har signalkräftor inplanterats.

Skulpturparken knyter an till de starka kopplingarna mellan kultur, odling och natur som finns i Svalövsbygden.

Timsam och John-Ove

Robert Harding och John-Ove Hansson på/bredvid Chaise Longue / Schäslong. Robert Harding. Foto: Timsam Harding

timsam

Blue Sail. Svalöv. Timsam Harding. Foto: Timsam Harding.